Ο Επιχειρηματίας κύριος Κύργιας Κωνσταντίνος είναι ο ιδρυτής της Lockcenter-Hellas εταιρείας κατασκευών ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας. Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Βιοεπενδυτικής, εταιρείας κατασκευών υπηρεσιών και συμμετοχών. Σύμβουλος Φυσικής Ασφάλειας και διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων Οργανισμών, εταιρειών, και επιχειρήσεων. Διευθύνων Σύμβουλος της NFCtronic και Διαχειριστής της κατασκευαστικής εταιρείας KAMLOCK HI-TECH ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS. 

Διευθύνων Σύμβουλος
Κύργιας Κωνσταντίνος
Contact: +30 6974.003.131
email: info@simplon.gr

Η σελίδα μας βρίσκεται υπο κατασκευή!